Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatud kuni 18.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Uudised

Mihkli talumuuseum Uudised Jõuluhõngulised haridusprogrammid Mihkli talumuuseumis said Saaremaa valla haridusteo tiitli

Jõuluhõngulised haridusprogrammid Mihkli talumuuseumis said Saaremaa valla haridusteo tiitli

2023. aastal juba kümnendat hooaega toimunud, algklassidele suunatud haridusprogramm “Jõulud Mihkli talus” on aastatega arenenud ja vormunud eriliseks väärtuseks – üheks hariduse edulooks, mida koolides teatakse ning millest soovitakse ikka ja jälle osa saada ning vahel lausa korduvalt kogeda. 

Põhjalike ettevalmistuste ning lisaks muuseumi töötajatele ka kohaliku kogukonna, ettevõtjate ja koolide tihedas koostöös ärkab osa Mihkli talumuuseumi püsiekspositsiooni pindadest ning territooriumist jõuluperioodiks ellu, et viia osalejad hoopis uude keskkonda – mitmete põlvkondade tagusesse olme- ja väärtusruumi, et selle abil uurida, arutleda ja avastada oma kultuuripärandi, kommete, põhimõtete ja traditsioonide erinevaid tahke ning muutuseid.

Muuseumi haridusprogrammid toetavad suurepäraselt Saaremaa valla arengusuundi – eeskätt elukeskkonna väärtustamist ja piirkondliku pärandi hoidmist ning kitsamalt ka haridusvaldkonna eesmärke – panustades väärtuspõhisesse õppimisse, saarlase identiteedi väärtustamisse ning erinevate sektorite organisatsioonide ja haridusasutuste koostöösse. 

Tegevuste käigus lõimuvad omavahel kenasti formaalne ja mitteformaalne õpe, toetutakse kaasava hariduse põhimõtetele, nüüdisaegsetele õpimudelitele ning rakendatakse muutunud õpikäsitust – õppimine on individuaalne, aktiivne, avatud, paindlik,  tegevuspõhine ja toimub konkreetses kontekstis.

Läbi programmi erinevate tegevuste on kultuuripärandi tutvustamise kõrval fookuses ka tulevikku suunatud (ning ka vanasti vajalike) oskuste arendamine ning toetamine – nagu näiteks loovus ja probleemilahendusoskus, koostöö, suhtlemisoskus, kognitiivne paindlikkus (ehk kohanemisvõime) ja enesejuhtimine.

Käesoleval hooajal kohandusid ka korraldajad – et vastu tulla uute sihtrühmade (sh koolieelikud, täiskasvanud, lisavajadustega inimesed) soovidele saada samuti osa Mihkli talu jõulumiljööst katsetati mõnda programmi ka lihtsamate tegevustega ja lühendatud kujul. 

Kokku osales sel aastal Mihkli talumuuseumi detsembrikuistes haridustegevustes ligi pooltuhat inimest, nendest umbes kaks kolmandikku moodustasid lasteaiaealised ja algklasside õpilased (kaheksast erinevast haridusasutusest).

Hariduslugu Saaremaa valla kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/hariduslugu

18.12.2023 ilmunud Saarte Hääle videokokkuvõte:
https://saartehaal.postimees.ee/7920759/video-mihkli-talumuuseumis-tutvustatakse-vana-aja-joulukombeid

Haridusprogrammide läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Saaremaa ekspertgrupp.